A New York Public Library website

NYPL Map Warper

Log In Create Account
Home > Search > Maps > Map 6992
?t=t&id=1030132 Pascaerte van Westindien : de vaste kusten en de Eylanden.
from De zee-atlas, ofte, Water-weereld : waer in vertoont werden alle de zee-kusten van het bekende des aerd-bodems : seer dienstigh voor alle heeren en kooplieden, als oock voor alle schippers en stuurlieden / gesneden, gedruckt en uytgegeven t'Amsteldam. (In 2 layers) Depicts: 1666 Last modified over 10 years ago. 20 control points.
View on Digital Collections | Download KML
Kml logo 20x25 Export
You may need to log in to start editing the map

A low resolution preview is shown below.

?t=w&id=1030132