A New York Public Library website

NYPL Map Warper

Log In Create Account
Home > Maps > Map 6991 > Map Layers
?t=t&id=1030131 Pas caerte van Nieu Nederlandt en de Engelsche Virginies van Cabo Cod tot Cabo Canrick.
from De zee-atlas, ofte, Water-weereld : waer in vertoont werden alle de zee-kusten van het bekende des aerd-bodems : seer dienstigh voor alle heeren en kooplieden, als oock voor alle schippers en stuurlieden / gesneden, gedruckt en uytgegeven t'Amsteldam. (In 2 layers) Depicts: 1666 Last modified over 12 years ago. 3 control points.
View on Digital Collections | Download KML
Kml logo 20x25 Export
Layer List for Map 6991
Layer Title Year Number of Maps Percent Complete
?t=t&id=1030130 De zee-atlas, ofte, Water-weereld : waer in vertoont werden alle de zee-kusten van het bekende des aerd-bodems : seer dienstigh voor alle heeren en kooplieden, als oock voor alle schippers en stuurlieden / gesneden, gedruckt en uytgegeven t'Amsteldam.
Last modified 9 months ago. Depicts : 1666 Download KML Bibiliographic records: Digital Collections
1666 3 maps 100%
(3 maps)
?t=t&id=1030124 Atlases
Last modified 8 days ago. Bibiliographic records: Digital Collections
875 maps 34%
(298 maps)
Displaying all 2 layers  per page.