A New York Public Library website

NYPL Map Warper

Log In Create Account
Home > Maps > Map 6990 > Map Layers
?t=t&id=1030130 Pascaerte vande Vlaemsche, Soute, en Caribesche Eylanden, als mede Terra Nova, en de custen van Nova Francia, Nova Anglia, Nieu Nederlandt, Venezuela, Nueva Andalusia, Guiana en een gedeelte van Brazil.
from De zee-atlas, ofte, Water-weereld : waer in vertoont werden alle de zee-kusten van het bekende des aerd-bodems : seer dienstigh voor alle heeren en kooplieden, als oock voor alle schippers en stuurlieden / gesneden, gedruckt en uytgegeven t'Amsteldam. (In 2 layers) Depicts: 1666 Last modified over 12 years ago. 21 control points.
View on Digital Collections | Download KML
Kml logo 20x25 Export
Layer List for Map 6990
Layer Title Year Number of Maps Percent Complete
?t=t&id=1030130 De zee-atlas, ofte, Water-weereld : waer in vertoont werden alle de zee-kusten van het bekende des aerd-bodems : seer dienstigh voor alle heeren en kooplieden, als oock voor alle schippers en stuurlieden / gesneden, gedruckt en uytgegeven t'Amsteldam.
Last modified 9 months ago. Depicts : 1666 Download KML Bibiliographic records: Digital Collections
1666 3 maps 100%
(3 maps)
?t=t&id=1030124 Atlases
Last modified 8 days ago. Bibiliographic records: Digital Collections
875 maps 34%
(298 maps)
Displaying all 2 layers  per page.