A New York Public Library website

NYPL Map Warper

Log In Create Account
Home > Maps > Map 26991 > Map Layers
?t=t&id=ps map cd7 081 Nieuwe Werelt kaert
From De zee-atlas ofte water-wereld, waer in vertoont werden alle de zee-kusten van het bekende des aerd-bodems. Seer dienstigh voor alle heeren en kooplieden, als oock voor alle schippers en stuurlieden. Gesneden, gedruckt en uytgegeven t'Amsteldam. ... (In 2 layers) Depicts: 1668 Last modified over 6 years ago. 5 control points.
View on Digital Collections | Download KML
Kml logo 20x25 Export
Layer List for Map 26991
Layer Title Year Number of Maps Percent Complete
?t=t&id=ps map cd7 081 De zee-atlas ofte water-wereld, waer in vertoont werden alle de zee-kusten van het bekende des aerd-bodems. Seer dienstigh voor alle heeren en kooplieden, als oock voor alle schippers en stuurlieden. Gesneden, gedruckt en uytgegeven t'Amsteldam. By Pi...
Last modified over 6 years ago. Depicts : Download KML Bibiliographic records: Digital Collections
1 map 100%
(1 map)
?t=t&id=1403994 Atlases, gazetteers, guidebooks and other books
Last modified 20 days ago. Bibiliographic records: Digital Collections
448 maps 47%
(209 maps)
Displaying all 2 layers  per page.