A New York Public Library website

NYPL Map Warper

Log In Create Account
Home > Search > Maps > Map 26991
?t=t&id=ps map cd7 081 Nieuwe Werelt kaert
From De zee-atlas ofte water-wereld, waer in vertoont werden alle de zee-kusten van het bekende des aerd-bodems. Seer dienstigh voor alle heeren en kooplieden, als oock voor alle schippers en stuurlieden. Gesneden, gedruckt en uytgegeven t'Amsteldam. ... (In 2 layers) Depicts: 1668 Last modified over 6 years ago. 5 control points.
View on Digital Collections | Download KML
Kml logo 20x25 Export
You may need to log in to start editing the map

A low resolution preview is shown below.

?t=w&id=ps map cd7 081