A New York Public Library website

NYPL Map Warper

Log In Create Account
Home > Search > Maps > Map 13906
?t=t&id=ps map 183 De zee-atlas ofte water-wereld title page
from De zee-atlas ofte water-wereld : waer in vertoont werden alle de zee-kusten van het bekende des aerd-bodems : seer dienstigh voor alle heeren en kooplieden, als oock voor alle schippers en stuurlieden / by Pieter Goos. (In 3 layers) Depicts: 1676 Last modified about 4 years ago. Unrectified.
View on Digital Collections
Kml logo 20x25 Export
You may need to log in to start editing the map

A low resolution preview is shown below.

?t=w&id=ps map 183