A New York Public Library website

NYPL Map Warper

Log In Create Account
Home > Search > Maps > Map 11788
?t=t&id=1619058 Paskaerte van Nova Granada en t'Eylandt California.
from De zee-atlas ofte water-wereld : waer in vertoont werden alle de zee-kusten van het bekende des aerd-bodems : seer dienstigh voor alle heeren en kooplieden, als oock voor alle schippers en stuurlieden / by Pieter Goos. (In 2 layers) Depicts: 1672 Last modified over 4 years ago. 6 control points.
View on Digital Collections | Download KML
Kml logo 20x25 Export
You may need to log in to start editing the map

A low resolution preview is shown below.

?t=w&id=1619058