A New York Public Library website

NYPL Map Warper

Log In Create Account
Home > Maps > Map 11766 > Map Layers
?t=t&id=1619036 Paskaert van Spanjen, vertoonende de Kusten van Granade, Andaluzie, Algarve, Portugael, Galissen en Biscajen, met een gedeelte van Vranckrijck streckende van Heyssant tot de Straet van Gibralter.
from De zee-atlas ofte water-wereld : waer in vertoont werden alle de zee-kusten van het bekende des aerd-bodems : seer dienstigh voor alle heeren en kooplieden, als oock voor alle schippers en stuurlieden / by Pieter Goos. (In 2 layers) Depicts: 1672 Last modified almost 8 years ago. 16 control points.
View on Digital Collections | Download KML
Kml logo 20x25 Export
Layer List for Map 11766
Layer Title Year Number of Maps Percent Complete
?t=t&id=1403994 Atlases, gazetteers, guidebooks and other books
Last modified 20 days ago. Bibiliographic records: Digital Collections
448 maps 47%
(209 maps)
?t=t&id=1619018 De zee-atlas ofte water-wereld : waer in vertoont werden alle de zee-kusten van het bekende des aerd-bodems : seer dienstigh voor alle heeren en kooplieden, als oock voor alle schippers en stuurlieden / by Pieter Goos.
Last modified almost 2 years ago. Depicts : 1672 Download KML Bibiliographic records: Digital Collections
1672 41 maps 41%
(17 maps)
Displaying all 2 layers  per page.