A New York Public Library website

NYPL Map Warper

Log In Create Account
Home > Search > Maps > Map 11766
?t=t&id=1619036 Paskaert van Spanjen, vertoonende de Kusten van Granade, Andaluzie, Algarve, Portugael, Galissen en Biscajen, met een gedeelte van Vranckrijck streckende van Heyssant tot de Straet van Gibralter.
from De zee-atlas ofte water-wereld : waer in vertoont werden alle de zee-kusten van het bekende des aerd-bodems : seer dienstigh voor alle heeren en kooplieden, als oock voor alle schippers en stuurlieden / by Pieter Goos. (In 2 layers) Depicts: 1672 Last modified almost 8 years ago. 16 control points.
View on Digital Collections | Download KML
Kml logo 20x25 Export
You may need to log in to start editing the map

A low resolution preview is shown below.

?t=w&id=1619036