A New York Public Library website

NYPL Map Warper

Log In Create Account
Home > Maps > Map 11761 > Map Layers
?t=t&id=1619031 Paskaert, de Kusten van't Kanael, vertoonende alle, de Kusten van Engelandt, Schotlant, en Yerlandt, en een gedeelte van Vranckrijck.
from De zee-atlas ofte water-wereld : waer in vertoont werden alle de zee-kusten van het bekende des aerd-bodems : seer dienstigh voor alle heeren en kooplieden, als oock voor alle schippers en stuurlieden / by Pieter Goos. (In 2 layers) Depicts: 1672 Last modified over 5 years ago. 3 control points.
View on Digital Collections | Download KML
Kml logo 20x25 Export
Layer List for Map 11761
Layer Title Year Number of Maps Percent Complete
?t=t&id=1403994 Atlases, gazetteers, guidebooks and other books
Last modified 3 days ago. Bibiliographic records: Digital Collections
444 maps 41%
(180 maps)
?t=t&id=1619018 De zee-atlas ofte water-wereld : waer in vertoont werden alle de zee-kusten van het bekende des aerd-bodems : seer dienstigh voor alle heeren en kooplieden, als oock voor alle schippers en stuurlieden / by Pieter Goos.
Last modified 4 months ago. Depicts : 1672 Download KML Bibiliographic records: Digital Collections
1672 41 maps 41%
(17 maps)
Displaying all 2 layers  per page.