A New York Public Library website

NYPL Map Warper

Log In Create Account
Home > Maps > Layers > Layer 798
?t=t&id=433650 De Gedenkwaardige Reizen vanden beroemden Capiteyn Johan Smith na Virginien : gedaan in den Jare 1606. en vervolgens ; waar in een nauwkeurige beschrijving dier Plaatsen, desselfs Inwoonders, hunne Godsdienst, Zeden, Gewoontens, manieren van Regeering, Pl
Depicts : 1606
1 map (1 map rectified 100%)
View on Digital Collections | Download KML
Kml logo 20x25 Export
Transparency:

Maps

Map Title Year Last modified Status
?t=t&id=433650
from De Gedenkwaardige Reizen vanden beroemden Capiteyn Johan Smith na Virginien : gedaan in den Jare 1606. en vervolgens ; waar in een nauwkeurige beschrijving dier Plaatsen, desselfs Inwoonders, hunne Godsdienst, Zeden, Gewoontens, manieren van Regeering, Planten, Vrugten, enz. omstandig vertoond werd, mitsgaders des Schrijvers wonderlijke gevallen met de Wilden, en verdere zeldzame ontmoetingen ; nu aldereerst uit het Engels vertaald, met nodige Konst-printen en Register voorzien. (In 2 layers) Depicts: 1707
1707 7 months ago. 4 control points.